Gallery -> Natur -> Makrofotografie
KreuzSpinne
(Araneus daiadematus)
frisst HeuschreckeKreuzSpinne
(Araneus daiadematus)
frisst HeuschreckeKreuzSpinne
(Araneus daiadematus)
frisst HeuschreckeMotte
Massstab 5:1Blattlaus
Massstab 5:1Blattlaus
Massstab 5:1Zitterspinne
Maßstab 5:1Ameise
Maßstab 3:1Raupe
Maßstab 5:1Raupe
Maßstab 3:1Ameise
Maßstab 3:1Fliege
Maßstab 3:1Fliege
Maßstab 3:1Fliege
Maßstab 2:1Fliege
Maßstab 2:1Schwebfliege im FlugSchwebfliege im FlugSchwebfliege im FlugAmeisen streiten sich um Läuse
Maßstab 2:1Ameise beim Läuse melken
Maßstab 2:1Käfer
Maßstab 3:1Fliege
Maßstab 2:1Fliege
Maßstab 2:1Spinne frisst insekt
Maßstab 3:1Fliege
Maßstab 2:1Fliege
Maßstab 3:1Was auch immer
Maßstab 3:1Marienkäfer larve
Maßstab 1:1Biene
Maßstab 1:1Schildwanze
(Eurygaster Testudinaria)
Maßstab 2:1WanzlarvenSechsfleck WidderchenFliegeHeuschreckeHeuschreckeKohlschnakeRaupeSpinneMarienkaeferAlienHummelHummelHummel fährt Stachel ausSchwebfliegeFliegeSpinneHummelFliegeSpinneSpinne mit BeuteSchwebfliegeFliegeSpinne